wedstrijden etc

Inschrijven voor wedstrijden

Wedstrijden gaan wel vaak om de snelste tijden , maar wedstrijden zijn meer. Pas in een wedstrijd leert de schaatser zich goed concentreren en focussen.

Ook het omgaan met stress en teleurstellingen is een onderdeel.
Dit zijn ook aspecten die in het dagelijks leven van belang zijn.
Jezelf verbeteren, dat is het doel.

Voor een wedstrijd heb je een wedstrijdlicentie nodig.
Deze wordt aangeschaft via de knsb.
wedstrijdlicentie

En om je in te schrijven voor de wedstrijden is er een speciale website.
Hier kan worden gezozen voor de gewenste ijsbaan en wedstrijd.
Na het invullen van licentienummer en het doen van de eventuele betaling, is de rijder toegevoegd aan de deelnemerslijst.
Inschrijven wedstrijden

 

Interclubs 

Elk jaar krijgen we uitnodigingen voor wedstrijden tegen andere clubs op diverse ijsbanen, de zogenoemde interclubwedstrijden. Gemiddeld ontvangen we per seizoen zo’n 10 uitnodigingen voor interclubs in onder ander Groningen, Deventer, Heerenveen en Utrecht.

Doelstelling
Dankzij deze interclubwedstrijden kunnen we onze leden extra wedstrijden aanbieden en de sporters ervaring laten opdoen in het rijden van wedstrijden op andere ijsbanen. Naast deze doelstelling voor onze leden draagt het deelnemen aan interclubwedstrijden ook bij aan de uitstraling van onze schaatsvereniging.

Kosten
Wanneer we ingaan op een uitnodiging om deel te nemen aan een interclubwedstrijd, staan hier inschrijfkosten en kosten voor de begeleidende coach tegenover. Deze kosten worden door de club betaald en niet doorberekend aan de deelnemers. We verwachten van onze deelnemers dat ze hiervoor hun uiterste best doen en de vereniging op een positieve manier vertegenwoordigen. Ook een bijdrage aan ons clubblad, bijvoorbeeld in de vorm van een verslag, word zeer op prijs gesteld.

Samenstelling van het team
Om deel te kunnen nemen aan een interclubwedstrijd dien je een licentie te hebben en dien je regelmatig de trainingen te volgen. Wanneer we een uitnodiging krijgen voor een interclubwedstrijd vragen we de potentiële deelnemers per mail of ze aan betreffende wedstrijd mee kunnen/willen doen. Vervolgens bepalen de trainers en het bestuur per interclub wie er namens SV NoordOost Drenthe mee mogen doen. Hierbij wordt geprobeerd een optimale mix te vinden tussen een zo sterk mogelijk team en iedereen een kans geven. Zodra het team bekend is krijgen de deelnemers per mail een bevestiging me daarin aanvullende informatie met betrekking tot betreffende interclubwedstrijd. Als je eenmaal staat opgesteld voor een interclub kun je alleen in noodgevallen afzeggen, indien dit aan de orde is meldt je dan zo snel mogelijk af zodat er nog iemand anders gevraagd kan worden.

Teamgevoel en gedragsregels
Interclubwedstrijden dragen in belangrijke mate bij aan het creëren van het clubgevoel. Je doet immers als team mee aan een wedstrijd en probeert als team zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het rijden van een interclub kun je zien als een gezamenlijk sportief uitstapje waarbij het leuk is als er veel ouders en andere supporters meegaan. Het gezamenlijk naar de wedstrijd toegaan dienen de deelnemers zelf onderling af te stemmen. Het vertegenwoordigen van schaatsvereniging SV NoordOost Drenthe brengt ook een aantal gedragsregels met zich mee. De begeleidende coach is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de wedstrijd, meld je voor vragen en problemen bij de coach. Doe dit in ieder geval altijd minimaal een half uur voor de wedstrijd, zodat de coach ook weet dat je er bent. Als deelnemende sporter vertegenwoordig je de vereniging, het dragen van clubkleding is daarom ook gewenst en wordt gewaardeerd.

Prijsuitreiking
Naast het ploegenklassement hebben de meeste interclubs ook per categorie individuele prijzen. Na de wedstrijd volgt de prijsuitreiking van zowel de individuele als de teamprijzen. Als lid van een team hoor je dit bij te wonen. Indien dit niet lukt stem je dit even af met de coach.